Home › Sponsoring

Waarom zoekt Ypsilon sponsoren?

Het zal u niet onbekend in de oren klinken wanneer wij melden dat financiƫle ondersteuning en subsidies van
de overheid voor sportverenigingen elk jaar weer minder worden.
Dus aan de ene kant is er minder subsidie en aan de andere kant gaan de huurprijzen omhoog.

Verenigingen worden daardoor steeds meer gedwongen zichzelf helemaal financieel te bedruipen.
Dit betekent in de praktijk dat verenigingen genoodzaakt zijn om of de contributies (flink) te verhogen of de (extra)
activiteiten in te krimpen of zelfs helemaal te schrappen.
Ook Ypsilon ontkomt helaas niet aan de bezuinigingen van de (gemeentelijke en landelijke) overheid.
Dus ook Ypsilon moet extra kritisch kijken naar de kosten die het maakt.
Maar Ypsilon wil ook zoals gezegd graag een laagdrempelige vereniging zijn die iedereen de mogelijkheid biedt om
betaalbaar en onder deskundige leiding te kunnen sporten. Het moet niet zo zijn dat een kind niet kan sporten
omdat ouders of verzorgers het niet kunnen betalen. Ypsilon wil daar, als vereniging die midden in de
Doetinchemse samenleving staat, graag zijn sociale verantwoordelijkheid in nemen:

Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn!

Het bovenstaande in overweging nemende, heeft het bestuur van Ypsilon besloten om, voor het eerst in haar
bestaansgeschiedenis, de mogelijkheden voor sponsoring van onze vereniging te onderzoeken.
Doel van Ypsilon daarbij is dan wel dat wij met een sponsor een voor beide partijen duidelijke win-winsituatie
willen creëren.

Met andere woorden:
voor beide partijen moet het iets positiefs opleveren. Voor Ypsilon zal dat natuurlijk een stukje extra inkomsten
zijn maar voor de sponsor moet daar ook iets tegenover staan waar hij / zij zich helemaal in kan vinden.
Bekijk onze sponsormegelijkheden: http://www.ypsilondoetinchem.nl/sponsormogelijkheden/45
  
  
Mocht u nog vragen of opmerkingen over het sponsorschap bij Ypsilon hebben,
aarzelt u dan niet om contact op te nemen met:

Sigrid Steverink
pr@ypsilondoetinchem.nl 
06-10520011 (na 18:30 uur)