Home › Nieuws › Verslag van het bestuur over 2017

Verslag van het bestuur over 2017

Een jaarverslag kijkt meestal achterom, naar wat er is gebeurd het afgelopen jaar. Dit verslag wil daarbij ook vooruit kijken, naar wat er komt, wat ons te wachten staat en hoe dat op te lossen. Veel gegevens die de afgelopen jaren in jaar verslagen van het secretariaat stonden, werden ook elders al genoemd, bij de T.C. bijv, als het gaat om de wedstrijden. Daarom nu niet een opsomming  van wat al eerder genoemd is, of wat later nog volgt. Heel veel dingen die we de afgelopen jaren deden, doen we nog steeds. Clubkampioenschappen bijv, of het meedoen-arrangement, of sport in de stad of het Nijntje diploma. Op zich is daar niets mis mee, als iets goed loopt en het voldoet aan een behoefte, waarom zou je het dan niet jaren achtereen doen?

Het bestuur gaat nog steeds uit van de idealen die ze vorig jaar hebben verwoord, nl; de stip op de horizon,
ons streven:
Ypsilon is over 3 jaar een bloeiende en solide vereniging, die aantrekkelijk is om bij te horen, omdat de vereniging oog heeft voor talenten eveneens kansen biedt voor iedereen die van turnen houdt. De vereniging is transparant naar leden toe, er is een prettige sfeer en veilig sporten is de norm. Zo’n vereniging waar je bij wilt horen, omdat je weet wat je er van kan verwachten en iedereen zijn/haar verantwoordelijkheden kent en nakomt.
YPSILON: zo’n club!!
De vraag waar het verslag toen mee stopte was: doet u mee? Vrijwilligers zijn hard nodig, juist binnen onze club.
Ik wil het vandaag nog toespitsen: bestuursleden zijn hard nodig, juist binnen onze club. Waar we in november 2015 begonnen met 6 nieuwe bestuursleden, zijn er nu, na aftreden om allerlei redenen, nog 4 actief over, waarvan er 1 tijdelijk uit de running is. In feite komen de taken dus op te weinig mensen neer.
Wat wij graag zouden willen is:
  • Een secretaris.
  • Een algemeen bestuurslid.
Daarom wil ik de taken van vooral de secretaris er even uitlichten. In het vragen  of iemand zich hiervoor beschikbaar wilde stellen, bleek vaak dat veel mensen een te groot beeld hebben van de taken van de secretaris.
Daarom wil ik dat beeld nu gaan invullen, aangeven wat het inhoudt om secretaris te zijn, zodat wellicht iemand deze taak op zich wil nemen.
De taken van een secretaris omvatten grof weg 4 zaken:
  1. Algemene taken zoals post, zorgen voor briefpapier contact met KNGU, gemeente, leiding, (regeldingen)
  2. Vergaderingen: opstellen van de agenda( globaal 1x per maand) , in overleg met de voorzitter, maken van de notulen, uitnodigingen versturen.
  3. ALV: uitnodigen van de leden/ ere- leden, regelen jubilarissen, etc.
  4. Activiteiten mbt de wintershow: regelen kaarten, sturen aankondigingsbrief, etc.
Daarbij kan ik een plekje in het bestuur aanbieden aan degene die deze uitdaging aan neemt. De bestuursvergaderingen worden gekenmerkt door een goede sfeer, waarin met grote harmonie wordt gepraat en gediscussieerd.  Het is er gewoon heel gezellig. Aarzel dus niet, en kom de gelederen versterken!

Daarnaast zoeken wij ook een algemeen bestuurslid, die wil invallen, waar nodig. Elke hulp is welkom. We worden nu gewoon te klein, om het leefbaar te houden voor de zittende bestuursleden zijn extra handen hard nodig. Ook voor deze persoon geldt dat wij hem/haar een plekje in het bestuur kunnen aanbieden, gezellige vergaderingen, goede sfeer, etc.
Ook hier geldt: aarzel niet en kom erbij!
Waarom is dit zo belangrijk dat ik er op deze ALV over begin? Welnu, we willen  voorkomen dat we weer in een situatie komen , waarin er maar 1 of 2 mensen overblijven, zoals we dat kennen van enkele jaren geleden.
Vandaar onze noodkreet! Uw hulp is hard nodig. Denk er over na, praat er over, informeer eens bij zittende bestuursleden. We geven geen bonussen, maar we zijn wel een gezellig stel bij elkaar. Wacht niet te lang, want er is haast bij geboden.
 

Download Verslag van het bestuur over 2017 Verslag van het bestuur over 2017