Home › Nieuws › Verslag ALV 21 maart 2016

Verslag ALV 21 maart 2016

Verslag ALV van 21 maart 2016.

Aanwezig: 28 leden van Ypsilon (waaronder het bestuur: J. Huisman, N. Smeitink, L. van de Kamp, T. Veldhuizen en I. Weiland.)

De voorzitter opende de vergadering door in te gaan op het logo van Ypsilon, namelijk de Griekse letter Y als 20e letter van het Griekse alfabet. Ze gaf aan dat de Grieken ook al veel waarde hechtten aan sport, vlg. de olympische spelen, en ook de Romeinen: die als motto hadden”: een gezonde geest in een gezond lichaam”.

Na de mededelingen en de ingekomen stukken, werden de notulen van de ALV van 19 maart 2015 en van de ingelaste vergadering van 12 november jl. behandeld. Vervolgens werden de verslagen van het secretariaat, de TC , de PR en de jeugdcommissie besproken . Hierin gaf het nieuwe bestuur een inkijkje in de plannen voor het komende jaar. Uit de stukken van de penningmeester bleek dat de financiële situatie van Ypsilon nog steeds wankel is. Vandaar het voorstel om vanaf 1 april, de contributie voor ieder lid met € 1,50 per maand te verhogen, zodat er een iets grotere buffer zal ontstaan. Ook worden we geconfronteerd met een verhoging van de KNGU-gelden (bondscontributie). Volgend jaar zal opnieuw worden bekeken of een nieuwe aanpassing hieraan noodzakelijk is. De ALV is akkoord gegaan met dit voorstel.

Na de goedkeuring van de kascommissie kwam Ton Veldhuizen zelf in het zonnetje te staan. Na 11 ½ jaar penningmeesterschap draagt hij nu het stokje over. Hij werd door het bestuur voorgedragen als Lid van Verdienste van Ypsilon, en kreeg hiervoor, naast veel lovende woorden en een bos bloemen, ook een oorkonde. Vervolgens werd hij door Dick Chargeois (als oud-voorzitter) en Adela Schoppers (namens de leiding) uitbundig geprezen. Tijdens de vergadering werden tevens nieuwe bestuursleden benoemd, namelijk Hans Migchelbrink in de functie van penningmeester, en Sander van de Veen, als algemeen bestuurslid. Hij had de agenda en de uitwerking daarvan, voorzien van foto’s van Ypsilon, op een powerpoint gezet, wat door veel mensen erg gewaardeerd werd.

Nadat de beide mannen welkom waren geheten en tot het bestuur waren toegetreden, was het tijd om de jubilarissen te huldigen. Een van hen was al tijdens de les BOM gehuldigd (Ada Veenman) en de andere twee zouden tijdens de avond worden gehuldigd. Het ging daarbij om Mw. E. Griffioen- Bruggert en dhr. J. Bruggert, die beiden reeds 60 jaar lid zijn, en daarnaast ook op alle andere mogelijke manieren hun sporen binnen de vereniging hebben verdiend. Beiden kregen een oorkonde en bloemen. Vervolgens kregen we nog de beloofde informatie over de cursus” vrijwilligers in de sport” door Ellen Suërs, en werd de vergadering afgesloten, waarna de voorzitter alle aanwezigen kon uitnodigden om een drankje te drinken. We kunnen terugkijken op een plezierige vergadering, waarin een nieuw bestuur zich op een geheel eigen wijze heeft gepresenteerd.

Mw. E. Griffioen- Bruggert en dhr. J. Bruggert Sander van de Veen en Hans Migchelbrink Japke Huisman en Ton Veldhuizen Ton Veldhuizen en Dick Chargois Ton Veldhuizen en Adela Schoppers