Home › Nieuws › Oproep!!!

Oproep!!!

Nieuwe bestuursleden gezocht


Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om ons bestuur te ondersteunen.


Te denken valt aan ondersteuning van het wedstrijdsecretariaat en ondersteuning technische commissie. Ook zoeken we ondersteuning om onze public relations naar een hoger plan te tillen.

Wat kunt u allemaal doen?

Organisatie Clubkampioenschappen ondersteunen, promoten en ondersteunen Grote Clubactie, organisatie Wintershow ondersteunen, Sportimpuls subsidie aanvragen, bijhouden website, tekstschrijven, persberichten, redactie Doorzetter, Social Media, sponsor werving, folder verspreiding, ondersteuning aftoetsing Nijntje Beweegdiploma, ondersteuning Jeugdcommissie.

Zit er iets voor u bij? Of heeft u zelf ideeën om onze vereniging te ondersteunen? Neem dan contact op met hoofdleidster Adéla Schoppers en geeft u zich geheel vrijblijvend op.

SAMEN STERK!  Ypsilon Volop in Beweging!

Hartelijke groeten,

Bestuur en leiding Ypsilon Doetinchem