Home › Nieuws › Benoeming nieuw Bestuur

Benoeming nieuw Bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 november 2015 is er een nieuw bestuur benoemd.

Het Dagelijks bestuur bestaat nu uit de voorzitter, Japke Huisman, de secretaris, Lotte van de Kamp en Ton Veldhuizen, de penningmeester die als enig bestuurslid overbleef. Daarbij hebben zich vooraf aan de vergadering ook nog twee algemene bestuursleden aangemeld, te weten: Nicolle Smeitink, die zich vooral zal bezighouden met de Technische Commissie, en Inger Weiland- Jaspers, die zich zal toeleggen op de public relations. Deze vier nieuwe mensen zijn tijdens de vergadering door de algemene leden benoemd als bestuursleden van Ypsilon.
Na de vergadering hebben zich nog twee andere mensen aangemeld voor een taak in het bestuur van Ypsilon. Namelijk Sander van der Veen en Hans Migchelbrink. Waarbij de eerste breed inzetbaar is en zal inspringen waar nodig in het bestuur, en Hans Migchelbrink vanaf het voorjaar als penningmeester zal fungeren. Zij zullen tijdens de algemene ledenvergadering van maart aan de leden ter benoeming worden voorgesteld.
We gaan met nieuw elan aan de slag en hopen ook in het komende jaar  op u als ouders en leden van Ypsilon, een beroep te kunnen doen. Ik wens u allen een sportief 2016!