Home › Nieuws

Nieuws

Verslag van het bestuur over 2017

Een jaarverslag kijkt meestal achterom, naar wat er is gebeurd het afgelopen jaar. Dit verslag wil daarbij ook vooruit kijken, naar wat er komt, wat ons te wachten staat en hoe dat op te lossen. Veel gegevens die de afgelopen jaren in jaar verslagen van het secretariaat stonden, werden ook elders al genoemd, bij de T.C. bijv, als het gaat om de wedstrijden. Daarom nu niet een opsomming  van wat al eerder genoemd is, of wat later nog volgt. Heel veel dingen die we de afgelopen jaren deden, doen we nog steeds. Clubkampioenschappen bijv, of het meedoen-arrangement, of sport in de stad of het Nijntje diploma. Op zich is daar niets mis mee, als iets goed loopt en het voldoet aan een behoefte, waarom zou je het dan niet jaren achtereen doen?

Het bestuur gaat nog steeds uit van de idealen die ze vorig jaar hebben verwoord, nl; de stip op de horizon,
ons streven:
Ypsilon is over 3 jaar een bloeiende en solide vereniging, die aantrekkelijk is om bij te horen, omdat de vereniging oog heeft voor talenten eveneens kansen biedt voor iedereen die van turnen houdt. De vereniging is transparant naar leden toe, er is een prettige sfeer en veilig sporten is de norm. Zo’n vereniging waar je bij wilt horen, omdat je weet wat je er van kan verwachten en iedereen zijn/haar verantwoordelijkheden kent en nakomt.
YPSILON: zo’n club!!
De vraag waar het verslag toen mee stopte was: doet u mee? Vrijwilligers zijn hard nodig, juist binnen onze club.
Ik wil het vandaag nog toespitsen: bestuursleden zijn hard nodig, juist binnen onze club. Waar we in november 2015 begonnen met 6 nieuwe bestuursleden, zijn er nu, na aftreden om allerlei redenen, nog 4 actief over, waarvan er 1 tijdelijk uit de running is. In feite komen de taken dus op te weinig mensen neer.
Wat wij graag zouden willen is:
  • Een secretaris.
  • Een algemeen bestuurslid.
Daarom wil ik de taken van vooral de secretaris er even uitlichten. In het vragen  of iemand zich hiervoor beschikbaar wilde stellen, bleek vaak dat veel mensen een te groot beeld hebben van de taken van de secretaris.
Daarom wil ik dat beeld nu gaan invullen, aangeven wat het inhoudt om secretaris te zijn, zodat wellicht iemand deze taak op zich wil nemen.
De taken van een secretaris omvatten grof weg 4 zaken:
  1. Algemene taken zoals post, zorgen voor briefpapier contact met KNGU, gemeente, leiding, (regeldingen)
  2. Vergaderingen: opstellen van de agenda( globaal 1x per maand) , in overleg met de voorzitter, maken van de notulen, uitnodigingen versturen.
  3. ALV: uitnodigen van de leden/ ere- leden, regelen jubilarissen, etc.
  4. Activiteiten mbt de wintershow: regelen kaarten, sturen aankondigingsbrief, etc.
Daarbij kan ik een plekje in het bestuur aanbieden aan degene die deze uitdaging aan neemt. De bestuursvergaderingen worden gekenmerkt door een goede sfeer, waarin met grote harmonie wordt gepraat en gediscussieerd.  Het is er gewoon heel gezellig. Aarzel dus niet, en kom de gelederen versterken!

Daarnaast zoeken wij ook een algemeen bestuurslid, die wil invallen, waar nodig. Elke hulp is welkom. We worden nu gewoon te klein, om het leefbaar te houden voor de zittende bestuursleden zijn extra handen hard nodig. Ook voor deze persoon geldt dat wij hem/haar een plekje in het bestuur kunnen aanbieden, gezellige vergaderingen, goede sfeer, etc.
Ook hier geldt: aarzel niet en kom erbij!
Waarom is dit zo belangrijk dat ik er op deze ALV over begin? Welnu, we willen  voorkomen dat we weer in een situatie komen , waarin er maar 1 of 2 mensen overblijven, zoals we dat kennen van enkele jaren geleden.
Vandaar onze noodkreet! Uw hulp is hard nodig. Denk er over na, praat er over, informeer eens bij zittende bestuursleden. We geven geen bonussen, maar we zijn wel een gezellig stel bij elkaar. Wacht niet te lang, want er is haast bij geboden.
 

Turnsters 2e en 3e divisie in het nieuw gestoken


Lees meer...

Fysiotherapie

Gymnastiekvereniging Ypsilon en Fysiotherapie Engelaar gaan samenwerken! De turnsport kent door zijn explosieve karakter en het vele springen een hoog blessurerisico. Fysiotherapie Engelaar en Gymnastiekvereniging Ypsilon slaan daarom de handen ineen met als doelstelling turnblessures binnen de vereniging te voorkomen en, indien er toch sprake is van een blessure, onder deskundige fysiotherapeutische begeleiding zo snel mogelijk doch verantwoord weer te kunnen turnen.

Hoe gaan we de samenwerking vormgeven?
Om kennis en kunde omtrent verantwoord sporten te vergroten bij trainers, spelers en ouders geeft sportfysiotherapeut Leonie Engelaar jaarlijks een voorlichtingsbijeenkomst bij Ypsilon. Wat betreft het thema kan er gedacht worden aan blessurerisico tijdens de groeispurt, kracht- en stabiliteitstraining binnen het turnen etc. Wanneer er een turn(st)er geblesseerd is zijn er korte lijnen tussen de trainer en de fysiotherapeut. Elke maandag is er een sportspreekuur op de praktijk in Doetinchem voor het stellen van een diagnose en het geven van sportmedisch advies. Voor leden van Ypsilon is dit sportspreekuur gratis. Wanneer er verdere fysiotherapeutische behandeling nodig is wordt dit bij kinderen vergoed uit de basisverzekering (zonder eigen risico). Bij volwassenen zit de fysiotherapie in het aanvullende pakket.

Contact opnemen
Deze afspraken gaan per direct van kracht. Voor een afspraak op het sportspreekuur of medische vragen kan er contact opgenomen worden met Fysiotherapie Engelaar op 0314-725994. Het is ook mogelijk een whatsapp bericht te sturen naar 0622386612. Op www.fysio-engelaar.nl is meer informatie te vinden over de praktijk.

Fisiowebsite onder constructie

Admin


We werken op de achtergrond hard aan een nieuwe website

Pre-instap wedstrijden

Op 8 april 2017 hebben 15 pre-instap turnsters mee gedaan aan de wedstrijden voor deze catagorie in Pannerden , georganisserd door Rayon de Liemers en Hanzestreek  voor district Oost vanuit de KNGU, de gymnastiekbond. De dag was verdeeld over 3 wedstrijden.
Voor de turnsters was dit de eerste keer dat zij meededen aan een officiele turnwedstrijd welke 1x per jaar wordt gehouden. De turnsters hadden goed geoefend om de verplichte oefenstof te laten zien en de meesten vonden dit erg spannend. In de laatste weken voor de wedstrijd worden de turnsters tijdens de lessen voorbereid op de wedstrijd. Het presenteren voor de jury , het inturnen en de algehele warming up wordt doorgenomen. Zo was tijdens de wedstrijd duidelijk te merken dat dit allemaal bekend was en konden de turnsters zich goed concentreren op de oefeningen aan de toestellen. Iedereen heeft supergoed haar best gedaan en de oefeningen gingen allemaal naar wens.
Sudem mocht zelfs een gouden medaille mee naar huis nemen in de eerste wedstrijd van de dag. Thalia was 4e met het 2e beste cijfer op sprong. Diem was 7e met als 1e op vloer, Rodé was 8e met 3e op vloer, Sam 13e, Sofie 15e, Floor 17e,  Skye 19e, Liene 21e en Lotte 27 e.
In de 2e wedstrijd werd Selin 5e met als 2e op vloer, gelijk aan Mayrell , zij werd totaal 6e,  Liz 9e met als 3e op brug, Anna 14e en Danique 17e mat als 1e op vloer.  
Alle meisjes van harte gefeliciteerd en jullie hebben inmiddels allemaal de cijferlijst KNGU district OOST ontvangen met de punten. Een dankjewel voor de assistenten /coaches van deze dag.  We gaan op weg naar de volgende wedstrijd , de clubkampioenschappen op 24 juni a.s.

SPECIAL OLYMPICS 2018 ACHTERHOEK.

Op 8 – 9 en 10 juni 2018 worden de Special Olympics gehouden in de Achterhoek. Aan deze spelen kunnen alleen verstandelijk beperkte mensen meedoen van 8 tot 66 jaar. De deelnemers komen voort uit verenigingen die aangesloten zijn bij de Special Olympics en zij moeten minimaal een half jaar lid van de vereniging zijn. Er doen ongeveer 2000 deelnemers mee over 21 takken van sport- en over 14 locaties verdeeld. Er zijn 1000 vrijwilligers, waaronder 300 officials die de deelnemers begeleiden bij het verblijf, vervoer naar de accommodatie , eten en drinken en tijdens de sportwedstrijd.
Ypsilon heeft de organisatie gekregen voor het regelen van de turnwedstrijden op 9 en 10 juni in de SAZA turnhal te Doetinchem. Het organiseren van de wedstrijden levert geen probleem op, Ypsilon heeft 7 mensen in ons leidingteam die een opleiding hebben voor het werken met deze doelgroep. De  inschrijving hiervoor start op 2 januari 2018 en sluit op 1 maart, daarna weten wij precies hoeveel deelnemers/sters er zijn voor deze mooi turnwedstrijden met eigen reglement natuurlijk aangepast op het niveau van de beperking. De wedstrijdindeling ontvangen wij van het Special Olympisc commité. Ypsilon wordt begeleidt door een sportambassadeur van de KNGU.
Wij houden u op de hoogte en hopen u te mogen verwelkomen tijdens de wedstrijd.

Peuter- en kleutergym in de Houtsmastraat Overstegen.

Peuter- en kleutergym


Op aanvraag van jeugdzorg Doetinchem is Ypsilon benaderd om een peuter- en kleutergroep te starten in de wijk Overstegen, zodat deze kinderen dicht bij huis kunnen sporten. En jaaaaa dat is gelukt. Vanaf januari 2017 geeft Ypsilon 2  beweeglessen in de gymzaal in de wijk Overstegen.
Op de vrijdagmiddag van 15.15 – 16.00 uur sporten peuters , zodra ze goed kunnen lopen, samen met hun ouder in de gymzaal Houtsmastraat. Na de warming up volgt een les-deel met klein materiaal waarbij het contact met de ouder centraal staat. Het volgende les-deel is met groot materiaal waar ieder kind op eigen niveau en in eigen tempo kan werken. De les wordt afgesloten met een spel of een liedje. Tijdens de lessen worden veel beweegvaardigheden opgedaan maar ook contact met anderen, kinderen en ouders, is van belang. Plezier staat voorop tijdens de lessen van Ypsilon.
Van 16.00 – 17.00 uur zijn de kleuters ( 4/5 jaar) aan de beurt om zich lekker uit te leven in de gymzaal. Deze kinderen sporten zonder ouder, net als op school.
Iedereen kan 2 proeflessen meedoen bij Ypsilon, alvorens lid te worden.
Kom naar de zaal en doe mee………. Wij zien jullie graag tegemoet.

Vul de kas!!!


Lees meer...

Grote Clubactie - Samen Sterk voor Ypsilon

Het idee is eigenlijk heel simpel. Onze Ypsilon leden verkopen loten en van de opbrengst gaat 80% direct naar onze clubkas!
Net als bijna iedere andere club kan Ypsilon extra geld goed gebruiken. Materialen hebben onderhoud nodig of moeten worden vervangen, onze mooie locaties moeten bekostigd worden, etc. Met hulp van de Grote Clubactie kan Ypsilon een deel van de doelen en activiteiten realiseren.
Dus aan alle leden: ga er op uit, alleen of gezellig met elkaar, en ga aan de slag met de lotenverkoop! Vergeet je familie niet te vragen!
De loten van de Grote Clubactie kunnen dit jaar vanaf zaterdag 1 oktober gekocht worden.
Veel succes!Vacature turn train(st)er


Lees meer...

Online clubshop van Ypsilon is open


Lees meer...

Beweegdiploma voor 25 kinderen van Ypsilon


Lees meer...

Ypsilon zoekt acro talent!


Lees meer...

Uitslag Clubkampioenschappen


Lees meer...

Vrijwilliger in Beeld


Lees meer...

Indeling Clubkampioenschappen


Lees meer...

Daphne Kolthof 2e van Nederland op balk

NK 2e divisie
Lees meer...

Lisa Kleinreesink plaatst zich voor NK 3e divisie

Zondag 24 april werd in Wieringerwerf de 1/2 finale geturnd van de 3e divisie.
Lees meer...

Finale plaatsen voor 4e divisie turnsters

Turnsters 4e divisie presteren goed tijdens de regiofinale
Lees meer...

Daphne Kolthof plaatst zich voor NK 2e divisie

2e divisie turnsters turnen 1/2 finale
Lees meer...

18 turnsters van Ypsilon naar de finale van Gelderland


Lees meer...

8 finale plaatsen voor 5e divisie turnsters

8 finale plaatsen voor Ypsilon 
Lees meer...

Rabobank Clubkas Campagne

Het is zover!!! Vanaf vandaag kunt u stemmen op gymnastiekverenging Ypsilon.
Lees meer...

Paaseierentoernooi

Goede resultaten tijdens het paaseierentoernooi
Lees meer...

Goede resultaten pre instap wedstrijd


Lees meer...

Verslag ALV 21 maart 2016

Verslag ALV van 21 maart 2016.
Lees meer...

Stem op Ypsilon Doetinchem

Rabobank Clubkas Campagne
Steun jou club!
Lees meer...

Turnsters 4e divisie plaatsen zich voor finale

Op zaterdag 19 maart werd de 3e plaatsingswedstrijd voor de 4e divisie georganiseerd in Winterswijk.
Lees meer...

2e Plaatsingswedstrijd 6e divisie

2e plaatsingswedstrijd 6e divisie te Doetinchem
Lees meer...

2e Plaatsingswedstrijd 5e divisie

Mooie resultaten 5e divisie
Lees meer...

Clubkleding Ypsilon

Bent u opzoek naar de clubkleding van gymnastiek vereniging Ypsilon Doetinchem? Bestel deze dan (binnenkort) online.
Lees meer...

Kies je Sport!


Lees meer...

Verkoop speculaas actie


Lees meer...

Leontien plaatst zich voor halve finale 3e divisie.

Zaterdag 20 februari werd de 2e districtswedstrijd geturnd in Winterswijk.
Lees meer...

Jeugdfeest bij Ypsilon. Geef je snel op!!!

Jeugdfeest bij Ypsilon
Aan: leden van 6 t/m 12 jaar
Lees meer...

Lisa plaatst zich voor halve finale 3e divisie.


Lees meer...

Nieuwsbrief januari 2016

Iedere maand zal er een nieuwsbrief online komen met het laatste nieuws van Ypsilon Doetinchem. 

Vrijwilliger in Beeld januari 2016


Lees meer...

2e plaatsingswedstrijd 4e divisie

Goede resultaten 2e plaatsingswedstrijd 4e divisie in Doetinchem
Lees meer...

Meer vrijwilligers in kortere tijd

Ypsilon is op dit moment bezig met een cursus “Meer vrijwilligers in kortere tijd”. 
Lees meer...

1e plaatsingswedstrijd 6e divisie

6 Medailles voor de 6e divisie turnsters van Ypsilon Doetinchem.
Lees meer...

2e plaatsingswedstrijd 2e divisie

2e Divisie turnsters plaatsen zich voor de landelijke wedstrijden.
Lees meer...

Benoeming nieuw Bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 november 2015 is er een nieuw bestuur benoemd.
Lees meer...

Turnsters 3e divisie Ypsilon Doetinchem plaatsen zich voor de finale

Turnsters 3e divisie Ypsilon Doetinchem plaatsen zich voor de finale. 
Lees meer...

Paulien Verheij geslaagd voor jurycursus


Lees meer...

Uitslag 2e plaatsingswedstrijd 3e divisie

4 Medailles voor turnsters Ypsilon tijdens de 2e plaatsingswedstrijd.
Lees meer...

Mark Kroes geslaagd voor zijn Gymnastiek Leider 3

Mark Kroes heeft zijn opleiding succesvol afgerond.
Lees meer...

1e plaatsingswedstrijd 2e Divisie

Turnsters 2e divisie nemen 4 medailles mee naar huis.
Lees meer...

1e plaatsingswedstrijd 4e divisie


Lees meer...

Uitnodiging voor het feest van Sinterklaas

Uitnodiging voor het feest van Sinterklaas
Lees meer...

Grote Clubactie een groot succes!!!

Grote Clubactie een groot succes!!!
Lees meer...

1e plaatsingswedstrijd 3e divisie

Goede prestatie tijdens de 1e plaatsingswedstrijd 3e divisie.
Lees meer...

Activiteit: Schaatsen, gaat niet door.

Helaas kan het schaatsen voor leden van 11 jaar en ouder niet door gaan. 
Lees meer...

Hennie al 40 jaar lid bij Ypsilon


Lees meer...

Halloween/Herfstbladerentoernooi

Op 1 november heeft SVOD Deventer een Halloween/Herfstbladerentoernooi in de Scheg georganiseerd waar Ypsilon met een groot aantal turnsters uit de 2e t/m 5e divisie aan mee heeft gedaan. 
Lees meer...

Jong Talent gezocht!!!


Lees meer...

Kamp 2015

Foto's
Lees meer...

Gyminstuif

1e Gyminstuif van het nieuwe seizoen groot succes!
Lees meer...

Peutergroepen van Ypsilon

Er is nog ruimte voor nieuwe leden in de peuter groepen van Ypsilon.
Lees meer...

31-10-2015 Gym/turnlessen in de Bloemenbuurt

Vanaf zaterdag 31 oktober 2015 start Ypsilon met gym/turnlessen in de Bloemenbuurt in Doetinchem.
Lees meer...

Acrogym bij Ypsilon

Heb jij al meegedaan???
Lees meer...

Nieuw bij Ypsilon: Acrogym

Nieuw bij Ypsilon Doetinchem: Acrogym voor jongens en meisjes
Lees meer...

Gezellige heren volleybalgroep zoekt nieuwe leden

De heren van de dinsdagavondgroep doen meer dingen samen dan volleyballen.

Lees meer...

Jubilarissen 2015

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 maart j.l. zijn de jubilarissen van 2015 bekend gemaakt.


Lees meer...

Oproep!!!

Nieuwe bestuursleden gezocht


Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om ons bestuur te ondersteunen.

Lees meer...

Clubkleding Ypsilon

Zoals u inmiddels weet kunt u de clubkleding van Ypsilon kopen bij All Sportswear BV in Doetinchem.
We hebben vorig seizoen een aantal pasavonden georganiseerd waarbij u de pakjes kon passen en bestellen.
Lees meer...