Home › Lesaanbod

Lesaanbod

Het programma van onze vereniging bevat onder andere ouder/peutergym, kleuter gym, diverse gym- en spelvormen voor de jeugd, BOM (bewegen op muziek), recreatie gymnastiek voor dames en heren en wedstrijdturnen. De lessen/trainingen van Ypsilon worden verzorgd in de SAZA hal. Hiervoor is een permanente opstelling met gymtoestellen beschikbaar.

Ouder en Peutergym
Deze lessen zijn bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar onder begeleiding van een ouder/verzorger. Wij werken met verschillende materialen en ieder kind kan op het eigen niveau en tempo werken. Tevens bieden wij in deze lessen de basisbewegingen van de gymnastiek aan. Iedere les van 45 minuten wordt afgesloten met een spel of zang.
De nadruk van Ouder/Peutergym ligt op het plezier dat de peuter met begeleider beleeft. Door middel van spelletjes, liedjes en oefeningen wordt de motorische ontwikkeling van het kind zoveel mogelijk gestimuleerd.

Kleutergym
Deze lessen zijn bedoeld voor kleuters van 4 tot 6 jaar. Het ontwikkelen van de motoriek bij jonge kinderen is enorm belangrijk, zowel vanwege het fysieke als vanwege het sociale aspect. Wat thuis niet altijd kan of mag, is mogelijk in de gymzaal. Klimmen klauteren, springen en rollen, het kan allemaal!
Kleutergym kan worden gezien als een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. Behalve dat uw kind leert om kleine opdrachten uit te voeren, komt het leren inschatten van afstand, diepte en hoogte aan de orde.

Basisschool leeftijd 6 tot 10 jaar (jongens/meisjes)
Voor de basisschool kinderen beginnen alle lessen, na een goede warming up, met het aanleren van de basisbewegingen van de gymnastiek. Ieder kind kan op zijn eigen niveau werken, zo kunnen kinderen met een motorische achterstand ook deelnemen aan deze groepen.
In het tweede lesdeel bieden we herhalende lesvormen aan, die verbeterd of verzwaard worden op verschillend niveau. We sluiten de les af met een gesprek of een spel. Als een kind het leuk vindt en de basiselementen beheerst, kan het doorstromen naar een turngroep.

Jong talent (jongens/meisjes)
Als er jonge kinderen zijn die zichtbaar turntalent hebben, worden zij geselecteerd om in deze groep mee te trainen als voorbereiding op de hogere niveaus in de wedstrijdsport.

Basisschool leeftijd vanaf 10 jaar (jongens/meisjes)
Vanaf 10 jaar kunnen de kinderen turnen, op wedstrijdniveau maar ook recreatief. Deze groepen turnen aan de turnzijde van de SAZA hal.

Wedstrijdgroepen (meisjes)
Deze groepen turnen in de 6e-5e-4e divisie op rayon of regionaal niveau in de wedstrijdsport.

Selectiegroepen (jonges/meisjes)
Deze groepen turnen in de 3e-2e-1e divisie op landelijk niveau in de wedstrijdsport.
Ypsilon telt ongeveer 140 wedstrijdsporters. Zie ook http://turnselectieypsilon.webs.com

Springgroepen
Deze groepen springen op allerlei springtoestellen. Deelname vanaf 8 jaar. Ook hierin hebben we wedstrijdgroepen.

BOM (bewegen op muziek) gemengd
Deze groepen werken op muziek en na een warming up worden er spierversterkende oefeningen aangeboden. We sluiten de les af met een cooling-down. In de gevorderden groep is een stukje conditie belangrijk.

Herengroep 'KeepFit'
Deze groep begint met een warming up en spierversterkende oefeningen. De herengroep beoefent verschillende sporten, waaronder voetbal, volleybal, basketball en conditietraining.

Enthousiast?
Meldt u zich dan aan of volg geheel vrijblijvend een tweetal proeflessen. Lesrooster en aanvullende informatie vindt u onder 'lesaanbod'.Lesaanbod