WELKOM

 
Van harte welkom op de website van Ypsilon Doetinchem!

Ypsilon is een brede gymnastiekvereniging met veel activiteiten. 

Het lesprogramma van onze vereniging bevat onder andere ouder/peutergym, kleuter gym, diverse recreatieve gym- en turnvormen voor de jeugd, Free Running voor jongeren vanaf 8 jaar, BOM (bewegen op muziek), turnen voor dames en heren en wedstrijdturnen in alle divisies tot landelijk voor dames en heren.
 
We organiseren regelmatig een gyminstuif voor de basisschool jeugd, houden jaarlijks clubkampioenschappen en verzorgen eens per twee jaar een fantastische wintershow. Verder doen wij mee met 'Kies je Sport' en de Nationale Sportweek. Ypsilon heeft daarnaast samenwerkingsverbanden met ROC Graafschap College, richting Sport en Bewegen, met kinderopvang Actief4Kids, en Special Heroes die sportlessen verzorgen op speciaal onderwijs.

Onze jeugdcommissie organiseert diverse activiteiten voor onze jeugdleden en we zijn actief op Twitter en Facebook. Ypsilon heeft op dit moment geen hoofdsponsor.
       
Een ieder is vrij om geheel gratis twee proeflessen te volgen, kom ook sporten bij Ypsilon!
Alle informatie omtrent lestijden en contributies vind je onder ‘lesaanbod’. De lessen/trainingen van Ypsilon worden verzorgd in de S.A.Z.A. turnhal, onderdeel van de Topsporthal Achterhoek, op Sportpark Zuid en in de zaal De Pas (Terborgseweg 27), de zaal De Zonneboom (Zonneplein 4) en de zaal Houtsmastraat (Houtsmastraat 11e).

In de S.A.Z.A. turnhal is er een gymzaal voor het aanleren van basiselementen en daarnaast hebben we de beschikking over een permanent ingerichte turnzaal met een Apollo turnvloer en toestellen op wedstrijdhoogte.

Ypsilon, volop in beweging!
 
Hartelijke groeten,
Bestuur en leiding Ypsilon

 

Wij zijn lid van de KNGU.